Ordensregler

For at der skal være plads til alle, og for at bevare klubbens fine faciliteter i god stand har vi vedtaget nogle regler som alle skal følge.

  1. Der må kun spilles i indendørs sko med såler der IKKE smitter af.
  2. Omklædning foregår i omklædningsrummet i EGF-hallen.
  3. Klublokalet er et opholdsrum - IKKE et omklædningsrum.
  4. Hvis du åbner dører eller ovenlysvinduer skal du huske at lukke dem igen inden du går. Ovenlysvinduer må ikke åbnes når der ligger sne på taget.
  5. Rygning er forbudt i alle klubbens lokaler.
  6. Ryd op efter dig. Brug de opstillede affaldsspande til hhv. metaldåser og til andet affald. Ødelagte ketchere bedes du selv tage med hjem og smide væk!
  7. Sidste person der forlader lokaler bedes slukke lystet i mellemgang mellem banerne og i klublokalet !
  8. Klubbens medlemmer skal benytte klubbens indgang bag EGF-hallen når de kommer og går. EGF-hallen klager over at nogle fra klubben åbner deres yderdør efter de har låst af. Det betyder at potentielle indbrudstyve og hærværksmænd har fri adgang!
Esbjerg Squash Klub - Haraldsgade 41B - 6700 Esbjerg