Esbjerg Squash Klub

Velkommen til Esbjerg Squash Klubs hjemmeside. Find information om hvordan du bliver medlem, hvilke aktiviteter vi tilbyder og meget andet via menu'en for oven. Følg klubben på facebook og hold dig opdateret om nyheder, aktiviteter, klubbens hold mm. Brug vores Isquash, der er en ny banebrydende og fantastisk sjov måde at motionere på, og udfordrer dine kammerater i fx en gang squash-dart og space invaders eller brug systemets mange træningsøvelser til at blive en bedre spiller. Vi glæder os til at se dig i vores fine faciliteter!

Genåbning efter Coronanedlukning

- Alle personer på 18 år og derover skal, hvis de bliver bedt om det, kunne fremvise et gyldigt coronapas ved fremmøde i klubben. 

- Der må maksimalt opholde sig 50 personer på klubbens område på samme tid. 

- Hygiejneregler vedr. afspritning før og efter kamp gælder stadig.

Indkaldelse til generalforsamling

Tid og sted: 29/6-21 kl. 19 i klublokalet. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af den samlede bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

mvh Bestyrelsen

Login til bookning af baner

Seneste 3 rangliste kampe.

Esbjerg Squash Klub - Haraldsgade 41B - 6700 Esbjerg